OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z ZarabianieNaAnkietach.pl, Prosimy natomiast o zapoznanie się z poniższą informacją.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZarabianieNaAnkietach.pl.
ZarabianieNaAnkietach.pl wyznaczył osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email kontakt[malpa]ZarabianieNaAnkietach.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZarabianieNaAnkietach.pl
2. Dane kontaktowe: e-mail: kontakt[małpa]zarabianienaankietach.pl;
3. Posiadamy Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją Pani/Pana zapytania dotyczącego obszaru działalności ZarabianieNaAnkietach.pl (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzu kontaktowego, portalu branżowego z ogłoszeniami (np. olx.pl,) strony internetowej www.ZarabianieNaAnkietach.pl, telefonu lub osobistego kontaktu;
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do świadczenia usługi dotyczących działalności strony www.ZarabianieNaAnkietach.pl.
5. Na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 199 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
6. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej.
8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
9. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane w celach marketingowych do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
10. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie
11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Strony Internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

W jaki sposób pobieramy dane?

  1. Używając plików cookie lub narzędzi analitycznych i badawczych, w szczególności takich jak Hotjar, Google Analytics;
  2. Z formularzy kontaktowych zamieszczonych w Serwisach;
  3. Z komunikatorów dostępnych na portalach społecznościowych i czata, o ile wybierzesz taką formę kontaktu.

 Informacja o plikach cookies (tzw. “ciasteczka”)

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. laptop, telefon, komputer) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości – dane te nie wykorzystują danych osobowych.
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (jeśli usługa wymaga zalogowania), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; reklamowych, w szczególności sieci Google.

Logi serwera (zapisy o zdarzeniach)
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i nie stanowią przedmiotu ochrony danych osobowych.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy,że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a.Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d.Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry

REGULACJE PRAWNE
Postanowienia ogólne Regulaminu

Niniejszy regulamin, dalej: Regulamin, określa zasady świadczenia przez ZarabianieNaAnkietach.pl usług drogą elektroniczną na witrynie ZarabianieNaAnkietach.pl oraz na portalach internetowych ZarabianieNaAnkietach.pl, a także zasady i warunki udzielania przez ZarabianieNaAnkietach.pl licencji niewyłącznej na korzystanie przez Klientów z oferowanych produktów.

Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

Odpowiedzialność
ZarabianieNaAnkietach.pl, zastrzega, że produkty dostarczane na podstawie niniejszego Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny. ZarabianieNaAnkietach.pl zastrzega, że korzystanie z Produktów odbywa się wyłącznie na ryzyko Klienta. Wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych w Produktach ponosi Klient. ZarabianieNaAnkietach.pl, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp. informacji udostępnianych przez ZarabianieNaAnkietach.pl w Produktach.

Wszystkie dostarczone produkty są ostateczne. W przypadku zawarcia przez ZarabianieNaAnkietach.pl i Klienta umowy, płatności nie będą pobierane, gdyż produkt jest darmowy. Nie ma zatem podstaw do jakichkolwiek żądań zapłaty ze strony klienta, ani ZarabianieNaAnkietach.pl.

W wypadku uczestnictwa w szkoleniu zawartym na stronie (np. szkolenie, warsztat, webinarium lub konferencja, w tym przeprowadzane za pośrednictwem Internetu), ZarabianieNaAnkietach.pl, ma prawo do zmian programu, a Klient ma prawo do rezygnacji z udziału lub zmiany uczestnika na warunkach określonych poniżej.

ZarabianieNaAnkietach.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie szkolenia..
W przypadku rezygnacji klienta, dane natychmiast są usuwane, a dostęp do stron udostępnionych cofnięty.

Rezygnacji z udziału w szkoleniu należy dokonać w formie elektronicznej, na maila lub inne portale na których można skontaktować się z właścicielem.

ZarabianieNaAnkietach.pl, może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jak również jest uprawniony do zaprzestania świadczenia Usług i/lub dostarczania Produktów lub zablokowania lub usunięcia dostępu Klienta do Serwisu Online bez uprzedzenia w przypadku, gdy Klient naruszy jakiekolwiek warunki licencji. Wypowiedzenie umowy przez ZarabianieNaAnkietach.pl, nie powoduje żadnych konsekwencji dla klienta.

Postanowienia Regulaminu dotyczące ochrony danych osobowych.

W ramach świadczenia przez ZarabianieNaAnkietach.pl, Usług drogą elektroniczną, a także w przypadku zawarcia innych umów wymagających podania danych osobowych, ZarabianieNaAnkietach.pl jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu prawidłowej realizacji umowy, a także w celach marketingowych, informacyjnych i handlowych.
W przypadku uzyskania przez ZarabianieNaAnkietach.pl, wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Produktów i/lub Usług w sposób niezgodny z prawem, udzieloną licencją lub Regulaminem, ZarabianieNaAnkietach.pl, może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

ZarabianieNaAnkietach.pl może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

– nazwisko, imiona, płeć Klienta; adresy poczty e-mail Klienta i stron www będących własnością Klienta; numery telefoniczne Klienta;

– ZarabianieNaAnkietach.pl może przetwarzać również m.in. następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usługi:
oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Produktów i/lub Usług, a także Portali internetowych ZarabianieNaAnkietach.pl.

Akceptując formularz rejestracyjny, kontaktowy, Klient określa swoje dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy z ZarabianieNaAnkietach.pl.

ZarabianieNaAnkietach.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wypisania się z elektronicznych newsletterów, przesyłek marketingowych, informacyjnych i handlowych oraz innych form komunikacji ze strony ZarabianieNaAnkietach.pl. Użytkownik może wypisać się z posiadanych darmowych subskrypcji poprzez wykorzystanie linku, jaki znajduje się w każdym e-mailingu lub e-newsletterze wysłanym do użytkownika przez PMR lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail z tematem „WYPISZ” na adres kontakt[malpa]ZarabianieNaAnkietach.pl oraz na Messengerze. – STOP.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), ZarabianieNaAnkietach.pl., informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ZarabianieNaAnkietach.pl.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ZarabianieNaAnkietach.pl.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b.) w celu kierowania do Pani/Pana przez ZarabianieNaAnkietach.pl. treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ZarabianieNaAnkietach.pl. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes ZarabianieNaAnkietach.pl., polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
c.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZarabianieNaAnkietach.pl. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ZarabianieNaAnkietach.pl. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem ZarabianieNaAnkietach.pl. jest prowadzenie analizy wyników
e.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZarabianieNaAnkietach.pl. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ZarabianieNaAnkietach.pl. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
ZarabianieNaAnkietach.pl. nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez ZarabianieNaAnkietach.pl treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych proszę o wycofanie zgody w formie elektronicznej (wiadomość email na adres kontakt[malpa]ZarabianieNaAnkietach.pl)

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania..
Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez ZarabianieNaAnkietach.pl jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną.

———————————————-

Postanowienia Regulaminu dotyczące Polityki prywatności

W ZarabianieNaAnkietach.pl, traktujemy Politykę prywatności bardzo poważnie. Poniższe zapisy prezentują postanowienia w zakresie podejścia ZarabianieNaAnkietach.pl, do celów i sposobów wykorzystywania, bezpieczeństwa i przechowywania danych osobowych oraz danych firm. Wyrażenie zgody na niniejszą Politykę prywatności jest tożsame z wyrażeniem zgody na zapisywanie i przetwarzanie danych osobowych i danych firm, a także na otrzymywanie komunikatów o charakterze marketingowym lub handlowym, zgodnie z zapisami niniejszej Polityki prywatności.

Aktualizacja Polityki prywatności – zapisy Polityki prywatności mogą od czasu do czasu ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualna wersja Polityki prywatności znajduje się zawsze na portalach internetowych ZarabianieNaAnkietach.pl, aby odwiedzający portale internetowe ZarabianieNaAnkietach.pl byli świadomi, jakie informacje są o nich zbierane i w jaki sposób są wykorzystywane przez ZarabianieNaAnkietach.pl.

Informacje o użytkownikach zbierane przez ZarabianieNaAnkietach.pl:

Informacje zbierane automatycznie obejmują m.in.:
– oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik;
– informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z produktów i/lub usług ZarabianieNaAnkietach.pl, a także portali internetowych i sklepu ZarabianieNaAnkietach.pl;
– protokół internetowy (IP), który używany jest do łączenia z siecią Internet;
– typ przeglądarki internetowej oraz jej wersja, typ systemu operacyjnego oraz jego wersja;
– adres URL, z którego użytkownik wszedł na stronę internetową ZarabianieNaAnkietach.pl;
– dane demograficzne, informacje o zachowaniu na stronie, o lokalizacji czy o zainteresowaniach użytkownika;.

Informacje te są zbierane m.in. poprzez użycie plików cookies (pliki cookies są składowane na dysku twardym komputera, gdy odwiedzana jest jedna ze stron ZarabianieNaAnkietach.pl; służą one m.in. do przechowywania informacji na temat sesji, dostosowywania strony oraz reklam wyświetlanych na innych stronach oraz do tworzenia statystyk; witryna może nie działać poprawnie, gdy wyłączona jest obsługa tych plików).

Informacje podawane dobrowolnie przez odwiedzających strony ZarabianieNaAnkietach.pl, są gromadzone przy:
– wypełnianiu formularzy, np. kontaktowych, rejestracyjnych.
– przesyłaniu zapytań na temat produktów i/lub usług za pośrednictwem strony internetowej;
– zamawianiu bardziej szczegółowych informacji na temat produktów i/lub usług;
– zamawianiu bardziej szczegółowych informacji na temat produktów i/lub usług za pomocą Messengera;
– zapisie na newslettery;
– zapisie na inne materiały (m.in. artykuły, informacje rynkowe), powiadomienia i wysyłki promocyjne lub informacyjne;
– dodawaniu komentarzy oraz podczas korzystania z forum lub czatu.

Rejestracja oraz wypełnienie formularzy dostępnych na stronach ZarabianieNaAnkietach.pl są dobrowolne. Decydując się na niepozostawianie swoich danych na stronach ZarabianieNaAnkietach.pl, nie wyklucza się możliwości korzystania z serwisu, ale uniemożliwia się opcję otrzymania produktów oraz zamawiania darmowych materiałów.
Informacje osobowe lub firmowe, o których podanie użytkownik jest proszony na stronach ZarabianieNaAnkietach.pl, to m.in.: adres e-mail, imię..

Google oraz inni dostawcy plików cookies:

Inni dostawcy, w tym Google, pokazują reklamy ZarabianieNaAnkietach.pl na stronach internetowych.
Google i inni dostawcy wykorzystują pliki cookies do wyświetlania reklam dostosowanych do osób odwiedzających, na podstawie ich poprzednich wizyt na stronie internetowej, ich zainteresowań, danych demograficznych czy informacji o ich lokalizacji. Możliwe jest zrezygnowanie z używania plików cookies Google, korzystając z instrukcji na stronie Google Advertising: google.com/settings/ads. Możliwe jest również zrezygnowanie z innych dostawców plików cookies, korzystając z instrukcji na stronie Network Advertising Initiative:
www.networkadvertising.org/choices/

Strony internetowe ZarabianieNaAnkietach.pl korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc (Google). Google Analytics używa plików cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookies na temat korzystania z witryny (oraz adres IP odwiedzającego) są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google korzysta z tych informacji w celu ewaluacji korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możliwe jest zrezygnowanie z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Korzystając ze stron internetowych ZarabianieNaAnkietach.pl, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Google w sposób oraz w celach określonych powyżej.

 

Hotjar

Na stronie wykorzystywane jest narzędzie Hotjar, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie użytkownika na stronie. Narzędzie to rejestruje dane takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy plików cookie.

Hotjar nie zbiera ani nie przechowuje innych danych. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

Jeżeli nie chcesz, aby Twoja aktywność w Serwisie była mierzona przez Hotjar, skorzystaj z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out. Pamiętaj, że jeśli po skorzystaniu z tej funkcji usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce i wrócisz do naszych Serwisów, monitorowanie Hotjar włączy się ponownie.

 

Cel zbierania, sposób wykorzystywania i bezpieczeństwo danych.

Zbierane automatycznie m.in. za pomocą plików cookies oraz zbierane za pośrednictwem formularzy informacje są używane w celu utrzymania sesji użytkownika; dostosowania strony internetowej do preferencji użytkownika i stosowanego przez niego urządzenia; diagnozowania potencjalnych problemów; tworzenia raportów statystycznych związanych ze sposobem użytkowania stron; poprawy produktów, usług i sposobu działania portali internetowych ZarabianieNaAnkietach.pl; dostarczania zamówionych produktów, usług i/lub innych zamówionych materiałów; dostosowania reklam wyświetlanych użytkownikowi w sieci Google, w sieciach partnerskich oraz na innych stronach www; a także do informowania użytkownika o innych produktach, usługach i/lub materiałach, które mogą być dla niego interesujące, przy użyciu różnych metod komunikacji. ZarabianieNaAnkietach.pl stosuje politykę ochrony danych osobowych, tzn. żadne z przekazanych ZarabianieNaAnkietach.pl informacji nie są udostępniane osobom trzecim innym niż te kontrolowane przez właścicieli i zarząd ZarabianieNaAnkietach.pl , chyba że jest to konieczne do osiągnięcia celów (np. reklamowych) opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub gdy istnieje taki obowiązek prawny. Informacje te nie są wykorzystywane przez ZarabianieNaAnkietach.pl w sposób niezgodny z niniejszą Polityką prywatności, ani nie są przedmiotem sprzedaży, wymiany czy wypożyczenia osobom trzecim bez wcześniejszej, wyraźnej zgody użytkownika. ZarabianieNaAnkietach.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Bezpłatne materiały i subskrypcje.
Zapis na elektroniczne bezpłatne materiały, newslettery oraz pozostałe powiadomienia i wysyłki marketingowe, informacyjne i handlowe jest dobrowolny i odbywa się po wyrażeniu zgody użytkownika przez podanie adresu e-mail oraz innych, niezbędnych informacji, o które użytkownik proszony jest przy wypełnianiu dedykowanych do tego celu formularzy.

Wypis z bezpłatnych materiałów i subskrypcji oraz zmiana danych osobowych lub firmowych
Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, do poprawiania ich, jak również do wypisania się z elektronicznych newsletterów, przesyłek marketingowych, informacyjnych i handlowych oraz innych form komunikacji ze strony ZarabianieNaAnkietach.pl. Użytkownik może zrezygnować z całej komunikacji ze strony ZarabianieNaAnkietach.pl poprzez wysłanie e-maila z taką prośbą na adres kontakt[malpa]ZarabianieNaAnkietach.pl . Użytkownik może także wypisać się wyłącznie z posiadanych darmowych subskrypcji i e-mailingów poprzez wykorzystanie linku, jaki znajduje się w każdym e-mailingu lub e-newsletterze wysłanym do użytkownika przez ZarabianieNaAnkietach.pl lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail z tematem „WYPISZ” na adres kontakt[malpa]zarabianienaankietach.pl .

Ograniczenie odpowiedzialności:
ZarabianieNaAnkietach.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy i uchybienia oraz skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych na portalach internetowych
ZarabianieNaAnkietach.pl , w produktach (w tym w serwisie ZarabianieNaAnkietach.pl ), newsach, analizach i innych materiałach. ZarabianieNaAnkietach.pl gwarantuje, iż informacje te powstają na podstawie analiz i wyników badań przeprowadzanych przez ZarabianieNaAnkietach.pl samodzielnie oraz w oparciu o rzetelne i niezależne źródła danych. Strony internetowe ZarabianieNaAnkietach.pl zawierają linki do innych stron www,
ZarabianieNaAnkietach.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich prowadzących te strony www lub będących ich właścicielami.

W żadnym wypadku ZarabianieNaAnkietach.pl , nie płaci niczego uczestnikom projektu, ani nie może być przez nich proszony o jakąkolwiek wpłatę.

Postanowienia końcowe Regulaminu
Regulamin dotyczy wszystkich zamówień złożonych na ZarabianieNaAnkietach.pl
Regulamin jest dostępny na Portalach internetowych ZarabianieNaAnkietach.pl, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie przez Klienta.

ZarabianieNaAnkietach.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Uprawnienie do zmiany Regulaminu nie przysługuje ZarabianieNaAnkietach.pl w zakresie postanowień dotyczących Produktów i Usług, chyba że zmiany nie dotyczą istotnych postanowień umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawartych między ZarabianieNaAnkietach.pl, a klientem jest sąd właściwy dla siedziby ZarabianieNaAnkietach.pl.
Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści.

ZarabianieNaAnkietach.pl zastrzega sobie prawo do zmiany formy szkolenia.
Strona ZarabianieNaAnkietach.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie używanym przez Klienta.

Wszystkie wymienione nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

W celu upewnienia się, że klient zna postanowienia Regulaminu, każdorazowo przed sfinalizowaniem zamówienia będzie proszony o zaakceptowanie jego postanowień poprzez za kliknięcie odpowiedniego pola na końcu formularza Zamówienia, zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym także Polityki prywatności. Polityka Prywatności stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.